กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 43/2565 ” กายพร้อม! รถพร้อม! เดินทางอย่างไรให้ปลอยภัยในช่วงวันหยุดยาว”

  กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โร

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 42/2565 ” เก็บกวาดขจัดภัยร้าย หยุด ! ไข้เลือดออก “

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 40/2565 “เตือน! ช่วงนี้ยังคงพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่ แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 39/2565 “จมน้ำเสียชีวิต 49 ราย ภัยจากน้ำท่วม แนะ ! ประชาชนไม่ควรขับรถลุยน้ำท่วม”

  กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โร

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 38/2565 “เตือน! ประชาชนเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง”

  กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โร

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 37/2565 “เตือน ! ช่วงนี้อากาศร้อนสลับฝนตก กินอาหารไม่สุก ค้างคืน เสี่ยงอุจจาระร่วง แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด”

  กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โร

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ฉบับที่ 36/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 18 – 24 ก.ย. 65)

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 35/2565 “เตือนประชาชนช่วงหน้าฝนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ หากมีอาการควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แนะกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกัน”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 34/2565 “เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แนะใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค”

    กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 33/2565 “เตือนเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น พบมากในกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี แนะไม่ซื้อยากินเอง กินยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย