กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 11/2566 “เตือนประชาชนระวังกินแมงดาทะเลที่มีพิษ เสี่ยงชีวิตถึงตาย”

  กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โร

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 10/2566 “ปิดเทอมปลอดภัย…ไม่อยากให้เด็กไทยจมน้ำ” แนะผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 9/2566 “ปีนี้พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 2 ราย แนะประชาชน “หากถูกสุนัขกัด” ให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็ว”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 8/2566 “ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก ย้ำ! มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

  กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โร

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 7/2566 “ช่วงอากาศร้อน ระวัง ! อาหารเป็นพิษ หลีกเลี่ยงอาหารที่รูป รส กลิ่น สี ผิดปกติ”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 6/2566 “กินหมูดิบ เสี่ยงหูดับ ! แนะประชาชน กินอาหารปรุงสุก ถูกหลักอนามัย ได้มาตรฐาน”

  กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โร

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 5/2566 “ระวัง! โรคไข้เลือดออกไวต่อสภาพอากาศ แนะประชาชนป้องกันตนเอง พร้อมปฏิบัติตามหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 4/2566 ” ระวัง ! โรคอาหารเป็นพิษแบบกลุ่มก้อน เตือนประชาชน ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด เพื่อความปลอดภัย “

  กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โร

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 3/2566 “เตือนประชาชนระวังภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แนะตรวจสอบค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 2/2566 “เตือนประชาชนเลี่ยงลุยน้ำย่ำโคลน ลดเสี่ยงเมลิออยโดสิส”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัย