Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค เตือน “ซิฟิลิส” โรคฮิตที่ติดมากับเซ็กส์ พบสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ แนะใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง หากเสี่ยงให้รีบตรวจและรักษาโดยเร็ว

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2567) นายแพทย์วีรวัฒน

กรมควบคุมโรค จัดประชุมเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการปรับเป็นพินัย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ระดับเขตสุขภาพ และ กทม.

          วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567) ณ โรง

กรมควบคุมโรค เตือนนักสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยง “โรคมะเร็ง” ผลวิจัยพบสารพิษกลุ่มโลหะหนักในบุหรี่ไฟฟ้า

                  การสูบบุหรี่ไฟฟ้า นอกจ

กรมควบคุมโรค แนะ “เข้าพรรษาสุขใจ สุขภาพไทยแข็งแรง” เสริมภูมิคุ้มกัน ลดปัจจัยเสี่ยงโรค ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567) แพทย์หญิงจุไร ว

สธ. นำทีมบูรณาการปราบปรามฯ บุกทลายแหล่งกระจายบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองจันทบุรี

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์

กรมควบคุมโรค ห่วงคนไทยหลงเชื่อ อาหารเสริม เพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันซีดี 4 ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี การรักษาที่ถูกต้อง คือ การกินยาต้านไวรัส รักษาฟรี ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา

กรมควบคุมโรค เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์

กรมควบคุมโรค เผยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (CDC) แนะนำแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ช่วยลดความรุนแรง และลดการเสียชีวิต

              กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณ

คกก. นโยบายฯ เห็นชอบ ให้ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันห้ามขายได้ ส่วนสถานีรถไฟให้ทบทวนมาตรการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกครั้ง

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่ง

กรมควบคุมโรค แนะสถานศึกษาคัดกรองและสังเกตอาการเด็กเล็กก่อนเข้าเรียน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มาพร้อมกับหน้าฝน

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เตือนช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ ไม่เดินลุยน้ำย่ำโคลน เสี่ยงป่วย โรคไข้ฉี่หนู

          กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงน