กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา” ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเคร

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ยกระดับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาค

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์วันไตโลก 2566 “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพ

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชูประเด็น “หยุดบังคับตรวจเอชไอวี หยุดใช้เอชไอวีเป็นเงื่อนไขในการทำงานหยุดการตีตราและเลือกปฏิบัติ” เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล

วันนี้ (1 มีนาคม 2566) ณ โรงแรมทีเค พาเล

กรมควบคุมโรค เตือนละอองไอจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน บุหรี่ไฟฟ้ามีส

คร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566

กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ เผย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองเลือกที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กและลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางถนน

         วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2566) นาย

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสมาร์บวร์กในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นคัดกรองผู้เดินทางทุกคนที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถาน

สธ. เผย คนไทยเสี่ยงเสียชีวิต จากการจมน้ำวันละ 10 คน เร่งเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามคำแนะนำสหประชาชาติ

       กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสถิตในแต่