กรมควบคุมโรค จัดประชุมเสริมความเข้าใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด รุ่นที่ 3 เพื่อยกระดับสมรรถนะเสริมการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

เมื่อวันที่ (26 กันยายน 2566) ที่โรงแรมใ

กรมควบคุมโรค ร่วมหารือวิชาการด้านอาชีวอนามัยและการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกับโรงพยาบาล GDHOD มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบ

กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรอย่างต่อเนื่อง ย้ำโรคนี้ป้องกันได้ เพียงงดมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือกับคนไม่รู้จัก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการ

กรมควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ รณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก (Carseat) ในโรงพยาบาลนำร่อง

วันนี้ (20 กันยายน 2566) ที่โรงพยาบาลสมุ

วันนี้ (20 กันยายน 2566) ที่กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังเด็กเล็กป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ย้ำ ให้บุตรหลานหมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยในที่แออัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกคร

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (นรส.) จัดเวทีวิชาการ แลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองการทำงานกับผู้ผลิตละครโทรทัศน์

วันนี้ (14 กันยายน 2566) นายแพทย์โสภณ เอ

กรมควบคุมโรค เปิดระบบศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่นำร่อง

วันนี้ (19 กันยายน 2566) นายแพทย์ธเรศ กร

ข่าวปลอม จังหวัดระยองยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้อ Vibrio valnificus ตามที่เป็นข่าว

กรมควบคุมโรค ย้ำ “วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” ผู้สัมผัสควรรีบตรวจคัดกรอง เพื่อเข้าสู่ขบวนการรักษาและป้องกันให้เร็วที่สุด

กรมควบคุมโรค ออกมาย้ำเตือนประชาชน “วัณโร