Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่ม เน้นย้ำประชาชน ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการ

กรมควบคุมโรค กำหนดมาตรการ 4 เน้น 4 เดือน หวังลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝนให้ต่ำกว่าคาดการณ์ 30%

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรก

กรมควบคุมโรค เผยแนวโน้มผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้น ชี้อาการไม่รุนแรง หากไม่ทันระวังอาจแพร่เชื้อง่าย ย้ำป้องกันนำเชื้อเข้าบ้านติดกลุ่มเสี่ยง 608 กำชับโรงเรียน เน้นมาตรการตรวจคัดกรองเด็กเล็กทุกเช้า

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการ

กรมควบคุมโรค เผย WHO รายงานพบผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 รายแรก ที่ประเทศเม็กซิโก

กรมควบคุมโรค เผย องค์การอนามัยโลก (WHO)

กรมควบคุมโรค และ กทม. ร่วมด้วยพันธมิตร ชวนคนไทยเป็น “เดงกี่ ฮีโร่” รณรงค์ลดป่วย ลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ปีนี้คาดอาจพบผู้ป่วยพุ่งสูงและเสียชีวิตมากกว่า 200 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพ

กรมควบคุมโรค แนะประชาชน เตรียมพร้อมรับมือโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน “หน้าฝนอุ่นใจ สุขภาพไทยปลอดโรค”

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) ที่โรงแรมอมารี

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนหน้าฝน ระมัดระวังการซื้อหรือเก็บเห็ดป่า เห็ดขึ้นเองตามธรรมชาติมากิน อาจเป็น “เห็ดพิษ” ปีนี้พบคร่าชีวิตแล้ว 4 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชา

กรมควบคุมโรค รับคณะผู้อบรมผู้นำการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอาเซียนครั้งเเรกนอกสหรัฐฯ

วานนี้ (7 มิถุนายน 2567) ณ กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ชื่นชมอุดรธานี นำร่อง “ร้านก๋วยเตี๋ยว ดีต่อไต” สนับสนุนให้ประชาชนลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยผลโครงก

กรมควบคุมโรค แนะนำโรงเรียนตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญเช่นโรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคมือ เท้า ปาก รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้โร