ข่าวปลอม จังหวัดระยองยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้อ Vibrio valnificus ตามที่เป็นข่าว

“นายแพทย์ไทยสู้คดีวัคซีนโควิด 19 ศาลยกฟ้องในเยอรมัน”

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์!! กรมควบคุมโรคได้ต

“โควิด 19 ระบาดหนัก พรากชีวิตเจ้าของโรงแรมหรู”

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์!! กรมควบคุมโรคได้ต

“คำแนะนำการดูแลตนเองเมื่อติดเชื้อโควิด 19 เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน”

ข่าวปลอม อย่าแชร์!! กรมควบคุมโรคได้ตรวจส

อย.มะกัน สั่งเพิ่มคำเตือน “เสี่ยงเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ” ลงบนฉลากวัคซีน “ไฟเซอร์ – โมเดอร์นา”

ข่าวบิดเบือน อย่า!! แชร์!! อย.มะกัน สั่ง

อย่าแชร์ ข่าวปลอม “Omicron XBB รุนแรงกว่า Delta 5 เท่า และอัตราการตายมากกว่า”

อย่าแชร์ ข่าวปลอม “Omicron XBB รุนแรงกว่