Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 135
  • ขนาดไฟล์ 681.28 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง พฤศจิกายน 1, 2021
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 14, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

V-U-C-A

V-U-C-A

มาตรการป้องกันโรคโควิด 19

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
VUCA.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share