Search
Close this search box.

DDC News : โควิด 19 เพิ่ม!! ย้ำมาตรการส่วนบุคคลป้องกันรับและแพร่เชื้อได้ 🦠‼️💉💊🏥😷

@ddc.official DDC News : โควิด 19 เพิ่ม!! ย้ำมาตรการส่วนบุคคลป้องกันรับและแพร่เชื้อได้ 🦠‼️💉💊🏥😷 #กรมควบคุมโรค #ข่าวสั้นกรมควบคุมโรค #covid19 #ฉีดวัคซีน #กลุ่ม608 #หน้ากากอนามัย #ข่าวสั้นกรมควบคุมโรค #ป้องกัน

แชร์เลย / Share