Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 112
  • ขนาดไฟล์ 1.81 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 11, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 13, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

Avian Influenza ไข้หวัดนก

Avian Influenza ไข้หวัดนก

โรคไข้หวัดนกเกิดจาก การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ที่พบในสัตว์ปีบางสายพันธ์ุ ติดต่อสู่คนได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วย เช่น สารคัดหลั่งจากสัตว์ อุจจาระ น้ำมูก น้ำตา น้ำลายสัตว์ป่วย....

การป้องกัน "เลือก หลีก ล้าง"

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

FileAction
ไข้หวัดนก Avian influenza 001251.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share