Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 42
  • ขนาดไฟล์ 105.84 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง กรกฎาคม 4, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 13, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

6 วิธีป้องกันตัวเองจากฝีดาษวานร 

6 วิธีป้องกันตัวเองจากฝีดาษวานร

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
FWz-AemaAAALIHe.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share