Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 136
  • ขนาดไฟล์ 1.61 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 15, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 15, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

5 โรค ภัยสุขภาพในฤดูร้อน

เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน

ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการการยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"

5 โรค ภัยสุขภาพในฤดูร้อน

สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
1678846223468.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share