Search
Close this search box.

🎠สงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย🎠

@ddc.official 🎠สงกรานต์ปลอดเหล้า
กลับบ้านปลอดภัย🎠 #กรมควบคุมโรค #ข่าวสั้นกรมควบคุมโรค #สงกรานต์ปีนี้#ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ #อุบัติเหตุ #สติ #กรมควบคุมโรค#สงกรานต์ปลอดเหล้า#พื้นที่ปลอดภัย

แชร์เลย / Share