Search
Close this search box.

⚠️เตือน⚠️ โรคภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน

@ddc.official ⚠️เตือน⚠️ โรคภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน #กรมควบคุมโรค #ข่าวสั้นกรมควบคุมโรค #ฤดูฝน #rainnyday #ไข้หวัดใหญ่ #ไข้หวัด #เห็ดพิษ #สัตว์มีพิษ #ปอดอักเสบ #มือเท้าปาก #เมลิออยโดสิส #เลปโตสไปโรซิส #ไข้ฉี่หนู #ไข้เลือดออก #ชิคุนกุนยา #รักสุขภาพ

แชร์เลย / Share