• Version
  • ดาวน์โหลด 24
  • ขนาดไฟล์ 7.80 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มกราคม 18, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 20, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ไห้วเจ้าปลอดโรค เที่ยวตรุษจีนปลอดภัย

ไห้วเจ้าปลอดโรค เที่ยวตรุษจีนปลอดภัย อาหารสะอาด ลดหวาน มัน เค็ม เดินทางเที่ยวตรุษจีน ปฏิบัติตามวินัยจราจร เน้นย้ำ ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHT

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

FileAction
S__62332934.pngดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share