Search
Close this search box.

ไม่ควรรับประทานยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เมื่อมีอาการไข้หรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก!!!

@ddc.official ไม่ควรรับประทานยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เมื่อมีอาการไข้หรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก!!! #กรมควบคุมโรค #รีวิวโรค #ยากลุ่มเอ็นเสด #NSAIDs #โรคไข้เลือดออก #ddcnews #กรมควบคุมโรค @รู้ทันโรคแมลง