• Version
  • ดาวน์โหลด 186
  • ขนาดไฟล์ 4.10 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มิถุนายน 13, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน 14, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ไข้เลือดออก "เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะ"

ไข้เลือดออก "เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะ"

กองโรคติดต่อนำโดยเเมลง / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

FileAction
กลุ่มเสี่ยง Dengue2.pngดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share