Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 101
  • ขนาดไฟล์ 691.41 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง ตุลาคม 11, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด ตุลาคม 11, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)

🐁🐁โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)🐁🐁

พบบ่อยในผู้ที่ “ลุยน้ำย่ำโคลน” เป็นประจำ เช่น เกษตรกร ปศุสัตว์

 

🩺ป้องกันได้ด้วย

+ หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหากจำเป็นให้ใส่รองเท้าบูท

+ ดื่มน้ำต้มสุกและกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ

+ รักษาความสะอาดไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนู

+ ล้างมือ ล้างเท้า ให้สะอาด

 

***หากมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่องและโคนขา มีประวัติสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะ หรือลุยน้ำ 1-2 สัปดาห์ ควรรีบพบแพทย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดอุดรธานี

#โรคไข้ฉี่หนู #โรคเลปโตสไปโรซิส

#กรมควบคุมโรค

FileAction
1697000838698.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share