Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด
  • ขนาดไฟล์ 0.00 KB
  • จำนวนไฟล์ 0
  • วันที่สร้าง มีนาคม 7, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 13, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำ ที่มีสิ่งปนเปื้อนแบคทีเรีย ไวรัส สารพิษจากพืชและสัตว์บางสายพันธุ์ สารเคมีหรือโลหะหนัก

โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำ ที่มีสิ่งปนเปื้อนแบคทีเรีย ไวรัส สารพิษจากพืชและสัตว์บางสายพันธุ์ สารเคมีหรือโลหะหนัก

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

แชร์เลย / Share