Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 332
  • ขนาดไฟล์ 11.35 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 20, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 6, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

แนวทางการเลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสำหรับระบบทางเดินหายใจ : กรณีเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้หน้ากาก

- ชนิด/ประเภทของหน้ากาก

- ทางเลือกสำหรับหน้ากากกรองอนุภาค

- วิธีการสวมใส่และการทดสอบความแนบสนิท (Fit check) ของหน้ากากกรองอนุภาค

- ข้อควรระวังการใช้

- ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวกรณีอาศัยในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบาง

- หลักการเลือกใช้และการเลือกหน้ากากสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

- มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.56)

- มาตรการดูและสุขภาพ

- ข้อมูลเพิ่มเติมประสิทธิภาพของหน้ากากกรองอนุภาคตามมาตรฐานต่างๆ

 

ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพเเละสิ่งเเวดล้อม  กรมควบคุมโรค

FileAction
คู่มือแนวทางฯ PM 2.5.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share