Search
Close this search box.

เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

  • Version
  • วันที่สร้าง: พฤษภาคม 23, 2023
  • หน่วยงาน: กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์
  • จำนวนการดู: 5
  • รายละเอียด:

    เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในเด็ก พลาดการรับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ "The big catch up" เพื่อเร่งให้เด็กทั่วโลกเร่งรับวัคซีนครบโดยเร็ว จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในเด็ก และเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่หน้าฝนของประเทศไทย ซึ่งเเป็นช่วงที่มีการรระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และโควิด 19 😷👩‍🔬 จึงขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ควบคู่กับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี "วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน (Dual Immunity)" เพื่อช่วยลดการป่วยรุนแรง/การเสียชีวิต และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย

แชร์เลย / Share