Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 173
  • ขนาดไฟล์ 710.84 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 7, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 7, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

อันตราย บุหรี่ไฟฟ้า สิ่งเสพติดรูปแบบใหม่...แนะละอองไอจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทั้งคนสูบ และคนรอบข้าง

อันตราย บุหรี่ไฟฟ้า สิ่งเสพติดรูปแบบใหม่...แนะละอองไอจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทั้งคนสูบ และคนรอบข้าง

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
บุหรี่ไฟฟ้า.pngดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share