• Version
  • ดาวน์โหลด 20
  • ขนาดไฟล์ 91.83 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 16, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 13, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

สำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคโควิด 19 มาก่อน ยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือไม่ ?

สำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคโควิด 19 มาก่อน ยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีนหรือไม่ ?

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
06-11 -2.pngดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share