Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 47
  • ขนาดไฟล์ 1.18 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง สิงหาคม 31, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 6, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

สปอตวิทยุ เรื่อง มาตรการ UP

สปอตวิทยุ เรื่อง มาตรการ UP ความยาว 30 วินาที

ปี : 2565

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
1 มาตรการ UP 30 Sec..mp3ดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share