Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 12
  • ขนาดไฟล์ 359.97 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง เมษายน 25, 2024
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 25, 2024
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลกหรือ World Malaria Day

วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลกหรือ World Malaria Day

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขของไทย
กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ วันมาลาเรียโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 (World Malaria Day 2024) ภายใต้แนวคิด Zero indigenous malaria is possible "กำจัดมาลาเรียให้หมดไป ประเทศไทยทำได้" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนตะหนักถึงความสำคัญของโรคไข้มาลาเรีย และสร้างความเชื่อมั่นในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย

FileAction
S__39993349.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share