Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 38
  • ขนาดไฟล์ 1.37 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง พฤษภาคม 9, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 13, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
08-04 series-2publish..jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share