Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 171
  • ขนาดไฟล์ 4.56 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง พฤศจิกายน 3, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด พฤศจิกายน 3, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ลุยน้ำย่ำดินโคลน ระวัง! โรคเมลิออยด์ ติดเชื้อจากการสัมผัสดินหรือน้ำ เป็นเวลานานหรือทานน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป

ลุยน้ำย่ำดินโคลน ระวัง! โรคเมลิออยด์ ติดเชื้อจากการสัมผัสดินหรือน้ำ เป็นเวลานานหรือทานน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

FileAction
AW_เมลิออยโดสิส.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share