Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 110
  • ขนาดไฟล์ 2.93 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง กุมภาพันธ์ 24, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 24, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ

รายงานสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

รายงานสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

 

สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ HL.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share