• Version
  • ดาวน์โหลด 57
  • ขนาดไฟล์ 6.98 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง เมษายน 24, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 26, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

รอบรู้ หลีกเลี่ยง ไม่เสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย

รอบรู้ หลีกเลี่ยง ไม่เสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย หรือไข้จัดสั่น เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียม ยุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหะ

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

FileAction
มาลาเรียสคร.1.pngดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share