Search
Close this search box.

รอบรู้เรื่องโรคกับสคร.12 สงขลา ตอน "..รู้ทันป้องกันโรคเบาหวาน.."

 • Version
 • วันที่สร้าง: พฤศจิกายน 30, 2022
 • หน่วยงาน: กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์
 • จำนวนการดู: 3
 • รายละเอียด:
  🌏 รอบรู้เรื่องโรคกับสคร.12 สงขลา ตอน "..รู้ทันป้องกันโรคเบาหวาน.."
  📌ประเภทของโรคเบาหวาน
  📌 กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน
  📌โรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  📌 5 วิธีป้องกันโรคเบาหวาน
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
แชร์เลย / Share