• Version
  • ดาวน์โหลด 24
  • ขนาดไฟล์ 2.37 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง กุมภาพันธ์ 19, 2023
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 19, 2023
  • หน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาวิชาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)

สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี NS_PlanOct2018.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share