Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 21
  • ขนาดไฟล์ 172.69 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง กุมภาพันธ์ 1, 2024
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กุมภาพันธ์ 1, 2024
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรรับประทานยาควบคุมระดับไขมันในเลือดตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรรับประทานยาควบคุมระดับไขมันในเลือดตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด 💊
หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรหยุดยาเอง

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

FileAction
1706754475839.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share