Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 51
  • ขนาดไฟล์ 0.00 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มกราคม 25, 2021
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 14, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ป้องกันโควิด 19 แบบครอบจักรวาล ช่วงตรุษจีน

อินโฟกราฟิก : ป้องกันโควิดเเบบครอบจักรวาล

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
ป้องกันโควิดเเบบครอบจักรวาลดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share