• Version
  • ดาวน์โหลด 27
  • ขนาดไฟล์ 2.38 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง เมษายน 25, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 13, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
07-13 NB.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share