• Version
  • ดาวน์โหลด 24
  • ขนาดไฟล์ 4.26 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 7, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 6, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการเเละเทคโนโลยีการสื่อสาร

ประเด็นสื่อสารหลักเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ (KEY MESSAGE)

ประเด็นสื่อสารหลักเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ (KEY MESSAGE)

 

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
ประเด็นสื่อสารหลัก KEY MESSAGE_compressed.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share