Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด
  • ขนาดไฟล์ 0.00 KB
  • จำนวนไฟล์ 0
  • วันที่สร้าง เมษายน 19, 2024
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด พฤษภาคม 1, 2024

นพ.ชลน่าน กำชับติดตามเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหล มอบหมายให้ ที่ปรึกษา รมว.สธ. ลงพื้นที่ ช่วยเหลือและดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหล ห่วงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มอบหมายให้ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมลงพื้นที่ค้นหา คัดกรอง และร่วมช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหล ต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณที่ พักอาศัยของประชาชน โดยรอบโรงงานน้ำแข็ง จ.ชลบุรี

วานนี้ (18 เมษายน 2567) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานที่เกิดเหตุ เปิดเผยถึงเหตุการณ์พบแอมโมเนียรั่วไหล ภายในโรงงานทำให้ประชาชนในละแวกนั้นได้รับผลกระทบจำนวนมาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงผลกระทบดังกล่าว จึงมอบหมายให้ตนลงพื้นที่ ดูแลประชาชน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์ และ ดูแลผลกระทบทางสุขภาพ ประชาชนได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อย

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประชาชนยังมีความกังวลอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำแพทย์ และหากมีอาการใดๆหรือกังวล ให้มารับการตรวจคัดกรองที่หน่วยตรวจคัดกรองในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วย งานต่างๆตั้งจุดคัดกรอง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานที่เกิดเหตุ และยังกล่าวต่อไปอีกว่า จากผลการตรวจอากาศในบริเวณ ที่พักอาศัยของประชาชนโดยรอบโรงงาน โดยกรมควบคุมโรค ในขณะนี้ พบว่า แอมโมเนียในอากาศ ทุกจุด ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ระหว่าง 7.7 ถึง 1.9 ppm ซึ่ง ยังต่ำกว่าค่า ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ที่ 25 ppm ขอให้มั่นใจในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุข และได้ให้คำแนะนำ วิธีปฏิบัติตัวดังนี้ ผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสหรือสุดกลิ่นแอมโมเนียเข้าไป มากๆ ต้องคอยสังเกตความผิดปกติ ของตนเอง ถ้ามีอาการให้มาพบแพทย์ที่จุดเฝ้าระวังและคัดกรอง หากสารเข้าตาหรือโดนผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนแอมโมเนียออกทันที หากพบผู้หมดสติให้รีบเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก และรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ผู้มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอมากขึ้น หายใจมีเสียงหวีด และมีอาการผิดปกติอื่นๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคจะยังคงเฝ้าระวัง ตรวจวัดค่าแอมโมเนียในอากาศเป็นระยะๆ แต่คาดว่าน่าจะลดลง และยังคงเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสัมผัสอย่างใกล้ชิดร่วมกับทุกภาคส่วน ยังคงตั้งหน่วยเฝ้าระวัง ตรวจวัดและดูแลสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความมั่นใจและลดความกังวลของประชาชน

ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่ออีกว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการ และติดตามสถานการณ์ ถ้าประชาชนท่านใด ต้องการข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุข สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลบางละมุง หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 กรมควบคุมโรค ห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

 

****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 19 เมษายน 2567

 

Attached Files

แชร์เลย / Share