Search
Close this search box.

ตามหลักวิธีป้องกันก็ยังตามเดิม คือใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย พยายามเว้นระยะห่าง

 • Version
 • วันที่สร้าง: สิงหาคม 22, 2021
 • หน่วยงาน: กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง
 • จำนวนการดู: 11
 • รายละเอียด:

  ตามหลักวิธีป้องกันก็ยังตามเดิม คือใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย พยายามเว้นระยะห่าง

  เผยเเพร่ : 22 ส.ค. 64

  ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

แชร์เลย / Share