Search
Close this search box.

ช่วงมรสุม เสี่ยงเจอ "แมงกะพรุนพิษ"

@ddc.official ช่วงมรสุม เสี่ยงเจอ "แมงกะพรุนพิษ" #กรมควบคุมโรค #แมงกะพรุนพิษ #ช่วงมรสุม #น้ําส้มสายชู #ไม่ใช้น้ำจืด #ปฐมพยาบาลเบื้องต้น #ข่าวสั้นกรมควบคุมโรค #รายการรีวิวโรค #รีวิวโรค #diseasereview #กองป้องกันการบาดเจ็บ #jellyfish #bluedragon #boxjellyfish #ช่วงมรสุม #รักสุขภาพ #ddcnews #กรมควบคุมโรค

แชร์เลย / Share