Search
Close this search box.

คร. ร่วมกับ สปป.ลาว พัฒนาระบบส่งต่อและคุณภาพการดูแลรักษาแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อเอชไอวี

วันที่ 8 พ.ค. 2567 ที่ โรงเเรมริเวอร์ซิตี้ มุกดาหาร นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในแรงงานข้ามชาติระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว โดยมี นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นพ.สสจ.มุกดาหาร Dr.Panina Phoumsavanh ผอ.ศูนย์ต้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สปป.ลาว กล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศไทย และ สปป.ลาว โดย นพ.นิติ เหตานุรักษ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว เพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและคงอยู่ในระบบการรักษา ลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ และนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในสังคมต่อไป

ที่ประชุมได้หารือและอภิปรายความร่วมมือชายแดนระหว่างไทย-ลาว ด้านเอชไอวีระดับประเทศและของจังหวัดชายแดนคู่มิตร (Twin cities) ทั้งในด้านความก้าวหน้าและความท้าทายในการดูแลรักษาและส่งต่อแรงงานข้ามชาติเพื่อรับบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการส่งต่อและโปรแกรมระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคและเอดส์ระหว่างประเทศ (TB/HIV Cross-Border Referral System: THCR) ให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย อาทิ ขั้นตอน แบบฟอร์ม ข้อมูลและตัวแปรสำหรับบันทึกข้อมูลเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมจำนวนการส่งต่อมากขึ้น

หลังเสร็จสิ้นการประชุม วันที่ 9 พ.ค. 2567 นพ.นิติ นำทีมคณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปเยี่ยมชมคลินิกโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ นโยบายมาตรการและแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กับ สปป.ลาว รวมทั้งแผนความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนคู่มิตรไทย-สปป.ลาว

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ประเทศ โดยฝ่าย สปป.ลาว ประกอบด้วย ศูนย์ต้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลคำม่วน โรงพยาบาลสะหวันนะเขต โรงพยาบาลมิตรภาพ โรงพยาบาลมโหสถ โรงพยาบาลเสดถาถิลาด และฝ่ายไทยประกอบด้วย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1, 8, 9, 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, เชียงราย, นครพนม, เลย, หนองคาย, บุรีรัมย์, สำนักงานโรคติตต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลเชียงคาน โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โรงพยาบาลนาโพธิ์ และโรงพยาบาลมุกดาหาร

 

****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

 

   

   

  

แชร์เลย / Share