Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 388
  • ขนาดไฟล์ 10.74 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 20, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 6, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มเฝ้าระวังเเละตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

ข้อแนะนำการเลือกซื้อวัตถุดิบ สำหรับการจัดเตรียมอาหาร

ข้อแนะนำการเลือกซื้อวัตถุดิบ สำหรับการจัดเตรียมอาหาร

- เลี่ยง (เนื้อสัตว์)

(หลีกเลี่ยงเนื้อบริเวณคอหอยและหลอดลง, หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่บดละเอียดแล้ว, หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีการแช่แข็ง, หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดเดียวกันเป็นเวลานานๆ)

- เลือก (ผัก)

(เลือกซื้อตามฤดูกาล, เลือกซื้อที่สด ไม่ช้ำ, เลือกซื้อตามชนิดของผัก เช่น ผักเป็นหัว เลือกซื้อที่มีน้ำหนัก เนื้อแน่น ไม่มีตำหนิ ฯลฯ)

- การเลือกผลไม้

- การเลือกน้ำดื่มและน้ำแข็ง

ปี : 2563

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
1_โปสเตอร์_การเลือกซื้อวัตถุดิบ สำหรับการจัดเตรียมอาหาร.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share