• Version
  • ดาวน์โหลด 1
  • ขนาดไฟล์ 8.11 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 20, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 6, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง เเละมวลชนสัมพันธ์

ข้อแนะนำการเตรียมและการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ข้อแนะนำการเตรียมและการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

- ผู้สัมผัสอาหาร (การแต่งกาย , การล้างมือและอุปกรณ์)

- การล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ

- การเก็บวัตถุดิบ

- การปรุง ประกอบอาหาร

ปี : 2563

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
2_โปสเตอร์_ข้อแนะนำการเตรียมและปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share