Search
Close this search box.
  • Version
  • ดาวน์โหลด 40
  • ขนาดไฟล์ 1.98 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง กุมภาพันธ์ 9, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 13, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

การให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 5-11 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา หรืออนุบาล

การให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 5-11 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา หรือ อนุบาล

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
05-07-1.jpgดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share