Search
Close this search box.

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก!!!

@ddc.official การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก!!! #กรมควบคุมโรค #ข่าวสั้นกรมควบคุมโรค #โรคไข้เลือดออก #การป้องกัน #อย่าให้ยุงกัด #ทายากันยุง #นอนในมุ้ง #ddcnews #ddcviral #ddcmotion #ข่าวสั้นกรมควบคุมโรค #diseasereview #รีวิวโรค #รักสุขภาพ #กรมควบคุมโรค

แชร์เลย / Share