• Version
  • ดาวน์โหลด 29
  • ขนาดไฟล์ 13.39 MB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 7, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 6, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2562

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2562

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
การประเมินผลการรับรู้ 2562.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share