• Version
  • ดาวน์โหลด 98
  • ขนาดไฟล์ 729.32 KB
  • จำนวนไฟล์ 1
  • วันที่สร้าง มีนาคม 7, 2022
  • วันที่ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 6, 2022
  • หน่วยงาน กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเเละภาพลักษณ์

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2564

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชนไทย ปี 2564

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

FileAction
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2564.pdfดาวน์โหลด
แชร์เลย / Share