Search
Close this search box.

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เช็คความพร้อม ขนกากแคดเมียม กลับตาก ด้วยความปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ กรมควบคุมโรคร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อม ให้คำแนะนำประชาชน รับการขนกากแคดเมียม กลับสู่พื้นที่จังหวัดตาก เพื่อการฝังกลบที่ปลอดภัยสูงสุด ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ที่มีความรู้

วันนี้ (28 เมษายน 2567) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนผู้ร่วมเดินทาง มอบหมายให้กรมควบคุมโรคร่วมดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขนกากแคดเมียม โดยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมวางแผนความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากกากแคดเมียมระหว่างขนส่ง พร้อมให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัวของประชาชน ผู้ร่วมเดินทางบนท้องถนน ตามเส้นทางการขนกากแคดเมียมจากต้นทางใน 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดตาก โดยให้สังเกตขบวนรถขนกากแคดเมียม และขับขี่ร่วมทางอย่างมีสติ ควรใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด และระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกับรถขนกากแคดเมียม ซึ่งอาจจะทำให้ภาชนะที่บรรจุกากแคดเมียมแตก หรือรั่วไหลออกมา จนอาจจะทำให้สัมผัสกับผู้ขับขี่หรือผู้ร่วมอุบัติเหตุ จนถึงประชาชนทั่วไปที่ร่วมเดินทางได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง และมีการปนเปื้อนของกากแคดเมียมออกมา ผู้ประสบเหตุไม่ควรเข้าไปสัมผัสโดยตรง ควรออกห่างและอยู่ในทิศเหนือลม เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าสู่ร่างกาย สวมหน้ากากป้องกัน N95 KN95 หรืออย่างน้อยควรสวมหน้ากากอนามัยและออกห่างทันที ทีมกู้ชีพที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อช่วยชีวิตตามมาตรฐานการกู้ชีพ แต่ผู้บาดเจ็บมีการปนเปื้อนกากแคดเมียม ก็ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานหรือเท่าที่มี แล้วดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงกว่าปกติ เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุไปก่อน เมื่อจบภารกิจแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวไม่ครบถ้วน ต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและติดตามอาการจากการสัมผัสกากแคดเมียมต่อไป ส่วนการกู้ภัยที่มีการปนเปื้อน ทีมกู้ภัยควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวตามมาตรฐาน ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่นโลหะ แว่นตา ถุงมือ เสื้อกาวน์คลุมทั้งตัว และสวมรองเท้าบูท ก่อนเข้าปฏิบัติการกู้ภัย

“อย่างไรก็ตาม โอกาสเกิดอุบัติเหตุคงจะมีน้อยมาก เนื่องจากเป็นการขนย้ายที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีและทุกขั้นตอนดำเนินการตามมาตรฐาน ฉะนั้นโอกาสที่ฝุ่นจากกากแคดเมียมจะฟุ้งกระจายออกมาปนเปื้อนท้องถนนระหว่างเดินทางตามปกติ คงเป็นไปไม่ได้ ประชาชนทั่วไปที่ร่วมเดินทางบนท้องถนนในเส้นทางขณะที่มีการขนกากแคดเมียม ก็ไม่ต้องกังวลใจ ให้ปฏิบัติตัวตามปกติ” นายแพทย์อภิชาต กล่าว

ทั้งนี้ เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานในการขนกากแคดเมียม ขึ้นรถลงรถ ซึ่งมีโอกาสสัมผัสสูง จะต้องสวมแว่นตา สวมถุงมือ สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโลหะ ระดับ N95 KN95 หรือ FFP2 ขึ้นไป สวมเสื้อกาวน์คลุมทั้งตัวที่ป้องกันสารเคมี และสวมรองเท้าบูทตลอดเวลาทำงาน และเมื่อขนขึ้นหรือลงรถเสร็จแล้ว จะต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทันที และห้ามมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องที่บรรทุกกากแคดเมียมโดยเด็ดขาด

การดำเนินการขนย้ายครั้งนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ที่มีความรู้ และมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี จึงคาดว่าจะเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่ร่วมเดินทางบนท้องถนน

 

****************************

ข้อมูลจาก : กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 28 เมษายน 2567

 

  

  

แชร์เลย / Share