Search
Close this search box.

กรม คร. ร่วม สคบ. จับร้านลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านเมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) จัดทีมนิติกรกองงานฯ สนธิกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ตรวจจับร้านค้าลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า บริเวณย่านเมืองทองธานี โดยสามารถยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าหลายรายการมูลค่ากว่าล้านบาท

นายแพทย์ชยนันท์ กล่าวว่า ผลจากการปฏิบัติการครั้งนี้ พบร้านค้าลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ ในพื้นที่ สภ.ปากเกร็ด จำนวน 4 แห่ง โดยมีมูลค่าของกลางที่ยึดได้กว่าล้านบาท ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ กคส. ร่วมกับ สคบ. ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง ห้ามขาย หรือห้ามให้บริการ บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า ในการตรวจอายัดและยึดไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ขายต่อไป

นายแพทย์ชยนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้า และใช้การสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเยาวชน วัยเรียน วัยรุ่น มีความรุนแรงมาก หน่วยงานภาครัฐจึงได้ร่วมมือกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีพบเห็นการขาย หรือพบมีร้านค้า สถานประกอบการให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า สามารถแจ้งสายด่วน สคบ. โทร. 1166 เพื่อเข้าดำเนินการ และขอชี้แจงประชาชนว่า บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด พัฒนาการของสมองเด็กซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นตัวการ์ตูนเพื่อดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงเด็กและเยาวชน จึงขอวอนผู้ปกครองและครู รู้เท่าทันภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งช่วยแนะนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

 

****************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

แชร์เลย / Share