Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 2 วันแรกเทศกาลปีใหม่ ย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

กรมควบคุมโรค ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่อย่างเข้มข้น 7 วันอันตราย   (29 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67) เผยตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 2 วันแรก จำนวน 724 ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็ว และดื่มแล้วขับ จึงขอ “ย้ำ” ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ พร้อมขอความร่วมมือไปยังร้านค้าต่างๆ งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

วันนี้ (31 ธันวาคม 2566) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ปีนี้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายรณรงค์ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะต่างๆ กรมควบคุมโรคจึงขอเน้นย้ำมาตรการ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงให้ได้มากที่สุด และลดความสูญเสียบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด

ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ข้อมูลสะสม 29-30 ธ.ค. 66 พบจำนวนอุบัติเหตุรวม 724 ครั้ง บาดเจ็บรวม 739 ราย และเสียชีวิตรวม 71 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ ขับรถเร็ว (36.74%)  ดื่มแล้วขับ (22.79%)  และตัดหน้ากระชั้นชิด (19.06%) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ (85.62%)

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ปลอดจากอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือทุกคน งดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนน นอกจากนี้ ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการร้านค้าผู้จำหน่ายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามจำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

*************************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

แชร์เลย / Share