Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนที่เดินทางไปทำบุญ พร้อมแนะวิธีเลือกเช่าเหมารถ และวิธีปฏิบัติระหว่างการเดินทาง

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประชาชนชาวไทยเดินทางทำบุญที่วัดต่างๆ ทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นงานทอดกฐินหรือทอดผ้าป่า และมักจะรวมกลุ่มเช่าเหมารถไปทำบุญ ซึ่งที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางไปร่วมงานบุญอยู่บ่อยครั้ง

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำเทคนิคการเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะโดยแบ่งเป็น 3 วิธีเลือก และ 3 วิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1.เลือกรถเช่า ควรเลือกรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เลือกรถให้เหมาะสมกับการเดินทาง ไม่เช่ารถ 2 ชั้น เดินทางไปในพื้นที่ที่มีภูเขาสูงชัน  2.เลือกผู้ประกอบการ รถเช่าต้องมีประกันภัยทุกคัน และควรตรวจสภาพความพร้อมของรถ รวมถึงความพร้อมของพนักงานขับรถ 3.เลือกคนขับรถ ควรตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ควรมีคนขับสับเปลี่ยนในการเดินทาง โดยคนขับรถควรมีความชำนาญเส้นทางเพื่อความปลอดภัย และ 3 วิธีปฏิบัติในระหว่างเดินทาง ได้แก่ 1.คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง  2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์    บนรถ  3.หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เนื่องจากทัศนวิสัยอาจไม่ดีเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ

ทั้งนี้ ขณะเดินทางขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ไร้อุบัติเหตุ โดยมีสติ ขับรถไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งตลอดการใช้รถ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669

 

********************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

แชร์เลย / Share