Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เกาะสมุย ร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน การบาดเจ็บ และเสียชีวิตแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ (25 กันยายน 2566) ณ โรงแรม The Hive Hotel อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตแบบบูรณาการ ได้แก่ อุบัติเหตุทางถนน การจมน้ำ และการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ การท่องเที่ยวชายหาดและทะเล จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 พบว่า เทศกาลปีใหม่ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1,765 ราย เฉลี่ยปีละ 353 ราย เทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1,983 ราย เฉลี่ยปีละ 397 ราย และจากข้อมูลสถานการณ์การจมน้ำพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ 3,000 คน และกลุ่มอายุที่พบการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ได้แก่ เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนมากเกิดเหตุช่วงวันหยุด หรือช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน นอกจากนั้นยังพบว่า สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 มีจำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 225 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย  ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน โดยมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการภาคีเครือข่ายการแก้ปัญหาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การจมน้ำ และการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ จึงได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานโดยร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกรมควบคุมโรคได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) และสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation, CPR) ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ด้านอุบัติเหตุทางถนนทางกรมควบคุมโรคได้มอบหมวกนิรภัยที่ได้รับการประธานคำขวัญและยันต์ จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหารบุคลากร กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสมุย เครือข่ายจากสถานประกอบการโรงแรม The Hive Hotel ผู้แทนสถานประกอบการโรงแรมอื่นๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

********************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 28 กันยายน 2566

แชร์เลย / Share