Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้กับประชาชน คัดกรองโควิด 19 ร่วมงาน 13 ตุลา

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่คัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ให้ประชาชนที่เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (14 ตุลาคม 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมาย ภารกิจให้ กองโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี คัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ในประชาชนที่เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดคัดกรอง จำนวน 2 จุด ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตมัธยม และกรมทางหลวง

โดย กองโรคติดต่อทั่วไป, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี สภาและสมาคมนักเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จโดยรถพระราชทานฯ จำนวน 7 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 - 15.30 น. มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 7,785 ราย พบผู้ติดเชื้อ 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้  วันที่ 12 ตุลาคม 2565 จุดคัดกรองโรงเรียนราชวินิตมัธยม มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 1,015 ราย พบผลเป็นบวก 2 ราย วันที่ 13 ตุลาคม 2565 จุดตรวจที่ 1 โรงเรียนราชวินิตมัธยม มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 3,371 ราย พบผลเป็นบวก
11 ราย และจุดตรวจที่ 2 กรมทางหลวง มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 3,399 ราย พบผลเป็นบวก 10 ราย

นายแพทย์ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าในช่วงนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 อยู่ในช่วงขาลง กระทรวงสาธารณสุขแนะนำแนวทางการป้องกันโควิด19 ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตประชาชน คงมาตรการป้องกันตนเองตามปกติ ประชาชนทั่วไปแนะนำให้สวมหน้ากากเมื่อเข้าไปในสถานที่มีผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท เช่น โรงพยาบาล สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ/เด็กเล็ก เป็นต้น รวมถึงขนส่งสาธารณะที่มีผู้โดยสารหนาแน่น เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ หากใครมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจควรแยกกักตัว หากมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ หากติดเชื้อโควิด 19 ให้รักษาตามอาการ ถ้าไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้กินยาตามอาการ และแยกตัวเอง 5 วัน หากจำเป็นต้องเดินทางหรือไปทำงาน ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น หากมีอาการมากขึ้นให้ไปพบแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 1­4 ตุลาคม 2565

แชร์เลย / Share