Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ถังบรรจุ PYROLYSIS GASOLINE บริเวณท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2567) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังบรรจุ PYROLYSIS GASOLINE บริเวณท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นขณะนี้กลุ่มควันสงบลงแล้ว ซึ่งควันดังกล่าว หากประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสูดดมเข้าไป อาจมีอาการแสบคอ และหากสูดดมในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ จึงขอแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากาก N95 เป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันไว้ก่อน และให้รีบออกห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อยรัศมีประมาณ 2 กม. ขึ้นไป

คำแนะนำวิธีดูแลตนเองเบื้องต้นมีดังนี้ 1) หากเกิดเหตุไฟไหม้โรงงาน ห้ามระงับเหตุด้วยตนเอง ให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ  2) สวมหน้ากาก N95 เป็นอย่างน้อยไว้ก่อน เพื่อป้องกันควันไฟ  3) อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัยในทิศเหนือลม  4) ติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด  5) ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ใช้ผ้าชุบน้ำปิดกั้นตามช่องว่าง และ 6) เฝ้าระวังแหล่งน้ำในชุมชน ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนสารเคมี ไม่ควรตักน้ำในบริเวณดังกล่าวมาใช้ และสำหรับวิธีปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีถูกผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุด เพื่อให้สารเคมีเจือจาง  หากสารเคมีเข้าตา ให้ล้างตาโดยใช้น้ำสะอาดไหลผ่านตาประมาณ 15 นาที  และหากสูดดมสารเคมีเข้าไป และมีอาการแสบคอ เวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน ให้รีบย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำ CPR และนำส่งโรงพยาบาลทันที

*************************

ข้อมูลจาก : กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

แชร์เลย / Share