Search
Close this search box.

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จับร้านขายบุหรี่กลางเมืองหาดใหญ่ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นพ.ชยนันท์  สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่  สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสงขลาสาขาหาดใหญ่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา  เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภจว.สงขลา ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

นพ.ชยนันท์ กล่าวว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีในพื้นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดนข่มขู่คุกคามจากผู้มีอิทธิพล จึงได้สั่งการให้ทีมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบร้านค้าฝ่าฝืนกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 หลายประเด็น ได้แก่ 1.แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 36 วรรค 1 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 40,000.-บาท  2.แสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 36 วรรค 2 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000.-บาท และ  3.ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา 38 วรรค 2 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 40,000.-บาท โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายต่อไป

นพ.ชยนันท์ฯ กล่าวเพิ่มว่า การตั้งโชว์ซองบุหรี่ในตู้แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่รูปแบบหีบห่อไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และขอย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี  ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยด้านกฎหมาย สามารถสอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

 

*******************************

ข้อมูลจาก : กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันที่ 21 ตุลาคม 2566

แชร์เลย / Share